Życie zdobywa wartość dzięki miłości. Novalis

Wzór na objętość ostrosłupa prawidłowego

ostrosłup prawidłowy
Wzór na objętość ostrosłupa prawidłowego ma postać:

\(V = \frac{1}{3} S_p h\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość ostrosłupa prawidłowego

\(S_p\) - pole podstawy ostrosłupa prawidłowego

\(h\) - wysokość ostrosłupa prawidłowego

 
Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest wielokąt foremny (np. trójkąt równoboczny, kwadrat), a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy

 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/