Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Wzór na obwód koła

Wzór na obwód koła ma poostać:

\(L = 2 \pi r\)

Wyjaśnienie symboli:

\(L\) - obwód koła

\(r\) - promień koła

Kołem o środku w punkcie O i promieniu r (r > 0) nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległości od punktu O sa mniejsze od r lub równe r. Spośród figur o danym obwodzie koło obejmuje największą powierzchnię.