Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać. Henrik Ibsen

Odległość punktu od prostej

Odległość punktu od prostej

Wzór na odległość \(d\) punktu \(P=(x_p,y_p)\) od prostej \(l\)  o równaniu \(Ax + By + C = 0\) ma postać:

\(d = \dfrac{|Ax_p + By_p +C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(d\) - odległość punktu \(P\) od prostej \(l\)

\(A,B,C\) - współczynniki liczbowe równania prostej

\(x_p, y_p\) - współrzędne punktu \(P\)

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/