Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzory na pola powierzchni elipsoidy obrotowej

Elipsoida obrotowa wydłużona
Wzór na pole powierzchni elipsoidy obrotowej wydłużonej ma postać:

\(P = 2 \pi b(b + \dfrac{a}{\epsilon} arc \: sin \: \varepsilon)\)  

gdzie \(a > b\)

\(\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni elipsoidy obrotowej wydłużonej

\(a\), \(b\) - półosie elipsoidy obrotowej wydłużonej
Elipsoida obrotowa spłaszczona


Wzór na pole powierzchni elipsoidy obrotowej spłaszczonej ma postać:

\(P = 2 \pi a^2 + \dfrac{\pi b^2}{\varepsilon} ln \dfrac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon}\)  

gdzie \(a > b\)

\(\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni elipsoidy obrotowej spłaszczonej

\(a\), \(b\) - półosie elipsoidy obrotowej spłaszczonej