Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na pole powierzchni części wspólnej dwóch kół

Wzór na pole powierzchni części wspólnej dwóch kół ma postać:

\(P = r_1^2\left (\dfrac{90^o - \alpha}{360^o} \pi - \dfrac{sin 2 \alpha}{2}\right ) + r_2^2 \left (\dfrac{\alpha}{360^o} \pi - \dfrac{sin 2 \alpha}{2}\right )\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni części wspólnej dwóch kół

\(r\) - promień mniejszego koła

\(R\) - promień większego koła

\(\alpha\) - kąt środkowy o środku w kole mniejszym i oparty na największym łuku należącym do części wspólnej z drugim łukiem

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/