Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na pole powierzchni kwadratu

KwadratWzór na pole powierzchni kwadratu ma postać:

\(P = a^2 = \dfrac{1}{2} d^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni kwadratu

\(a\) - długość boku kwadratu

\(d\) - długość przekątnej kwadratu

 
Kwadrat jest czworokątem foremnym; kwadrat jest szczególnym przypadkiem trapezu, deltoidu, równoległoboku, rombu i prostokątu. Każdy kąt wewnętrzny kwadratu ma miarę 90o.


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/