Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na pole powierzchni n-kąta foremnego (wypukłego)

Wzór na pole powierzchni n-kąta foremnego (wypukłego) ma postać:

\(P = \dfrac{n}{4}\left ( ctg \dfrac{\pi}{n} \right ) a^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni n-kąta foremnego (wypukłego)

\(n\) - liczba boków wielokąta foremnego (wypukłego)

\(a\) - długość boku n-kąta foremnego (wypukłego)

N-kąt foremny (wypukly) jest to wielokąt o wszystkich n bokach równej długości i kątach wewnętrznych równych \(\dfrac{n-2}{n} 180^o\).