Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na pole powierzchni pryzmy

Wzór na pole powierzchni pryzmy ma postać:

\(P = a_1b_1 + a_2b_2 + (a_1 + a_2) \sqrt{h^2 + (b_1 - b_2)^2} + (b_1 +b_2)\sqrt{h^2 + (a_1 - a_2)^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a_1, b_1\) - boki podstawy dolnej pryzmy

\(a_2, b_2\) - boki podstawy górnej pryzmy

\(h\) - wysokość przymy


Przyma jest to wielościan o sześciu ścianach, którego podstawy to prostokąty leżące w dwóch płaszczyznach równoległych, a przeciwległe ściany boczne tworzą trapezy, które są jednakowo nachylone do podstawy, ale po przedłużeniu nie przecinają się w jednym punkcie.