Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wzór na pole powierzchni stożka obrotowego


Stożek obrotowyWzór na pole powierzchni stożka obrotowego ma postać:

\(P = P_p + P_b\)

\(P_p = \pi R^2\)

\(P_b = 2 \pi R l\)

\(P = \pi R^2 + 2 \pi R l = \pi R(R+l)\)

\(l = \sqrt{h^2 + R^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni całkowitej stożka obrotowego

\(P_p\) - pole podstawy stożka obrotowego

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej stożka obrotowego

\(R\) - promień podstawy stożka obrotowego

\(h\) - wysokość stożka obrotowego

\(l\) - tworząca stożka obrotowego

 
W stożku obrotowym wierzchołek leży nad środkiem podstawy