Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na pole powierzchni walca obrotowego ukośnie ściętego

Wzór na pole powierzchni walca obrotowego ukośnie ściętego ma postać:

\(P = \pi R (R + a + h_1 + h_2)\), gdzie

\(a = \sqrt{R^2 + \left(\dfrac{h_2 - h_1}{2}\right)^2}\)

\(P_b = \pi R (h_1 + h_2)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni walca obrotowego ukośnie ściętego

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej walca obrotowego ukośnie ściętego

\(R\) - promień podstawy walca obrotowego ukośnie ściętego

\(h_1, h_2\) - wysokości walca obrotowego ukośnie ściętego