W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na pole powierzchni walca wydrążonego (rury)

Wzór na pole powierzchni walca wydrążonego (rury)  ma postać:

\(P = 2P_p + P_b\)

\(P_p = \pi R^2 - \pi r^2 \ = \pi (R^2 - r^2)\)

\(P_b = 2 \pi R h + 2 \pi r h = 2 \pi h (R + r)\)

\(P = 2 \pi (R^2 - r^2) + 2 \pi h (R + r)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni całkowitej walca wydrążonego (rury)

\(R\) - promień walca zewnętrznego

\(r\) - promień walca wewnętrznego

\(h\) - wysokość walców