Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Prawa rachunku zbiorów

Wzór na przemienność sumy zbiorów ma postać:

\(A \cup B = B \cup A\)

 Suma zbiorów A i B jest równa sumie zbiorów B i A


Wzór na przemienność iloczynu zbiorów ma postać:

\(A \cap B = B \cap A\)

Część wspólna zbioru A i B jest równa części wspólnej zbioru B i A


Wzór na łączność sumy zbiorów ma postać:

\((A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)\)

Suma sumy zbiorów A i B oraz zbioru C jest równa sumie sumy zbioru A oraz sumie zbiorów B i C


Wzór na łączność iloczynu zbiorów ma postać:

\((A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)\)

Część wspólna części wspólnej zbiorów A i B oraz zbioru C jest równa części wspólnej zbioru A oraz części wspólnej zbiorów B i C


Wzór na prawo de Morgana dla zbiorów ma postać:

\((A \cap B)' = A' \cup B'\)

Dopełenienie części wspólnej zbioru A i B jest równe części wspólnej dopełnień zbiorów A i B


\((A \cup B)' = A' \cap B'\)

Dopełenienie sumy zbioru A i B jest równe sumie dopełnień zbioru A i B


Wzór na rozdzielczość iloczynu względem sumy zbiorów ma postać:

\(A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)\)

Częśc wspólna zbioru A i sumy zbiorów B i C jest równa sumie części wspólnej zbioru A i B oraz zbioru A i C


Wzór ma rozdzielczość sumy względem iloczynu zbiorów ma postać:

\(A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)\)

Suma zbiorów A i części wspólnej zbiorów B i C jest równa części wspólnej sumy zbiorów A i B oraz B i C

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/