Bóg nie chce zguby Swego Dziecka :) Abraham

Wzór na promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym

Wzór na promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma postać:

\(R = \dfrac{\sqrt{3}}{3}a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(R\) - promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym

\(a\) - długość boku trójkąta


Trójkąt równoboczny to trójkąt o wszystkich bokach równej długości, każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 60o.







Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/