Życie zdobywa wartość dzięki miłości. Novalis

Wzór na promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny

Wzór na promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny ma postać:

\(r = \dfrac{1 + \sqrt{2}}{2} a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(r\) - promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny

\(a\) - długość boku ośmiokąta foremnego


Ośmiokąt foremny jest wypukłą figurą o wszystkich 8 bokach równej długości i 8 kątach równej wielkości. Każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 135o.Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/