Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny

Wzór na promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma postać:

\(r = \dfrac{\sqrt{3}}{6} a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(r\) - promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny

\(a\) - długość boku trójkąta


Trójkąt równoboczny to trójkąt o wszystkich bokach równej długości, każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 60o.