Miłość, miłość, miłość to dusza geniuszu. Wolfgang Amadeus Mozart

Proste równoległe i prostopadłe

Równania prostych l i k na płaszczyźnie:

\(l: y = m_1x + n_1\)


\(k: y = m_2x + n_2\)

Proste k i lrównoległe wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe są równe.

\(l \parallel k \Leftrightarrow m_1 = m_2\)


Proste l i kprostopadłe wedy, gdy iloczyn ich współczynników wynosi -1, czyli współczynniki kierunkowe są przeciwne i odwrotne.

\(l \perp k \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = -1\),  czyli  \(m_1 = - \dfrac{1}{m_2}\)


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/