Wolność to stan umysłu. Mahatma Gandhi

Wzór na równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej

Równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej ma postać:

\((a,0) = a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a\) - liczba rzeczywista

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/