Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Wzór na rozdzielność mnożenia


Wzór na rozdzielność mnożenia względem dodawania ma postać:

\(a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c\)

Wzór na rozdzielność mnożenia względem odejmowania ma postać:

\(a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c\) -  dowolne liczby