Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint-Exupery

Wzór na średnią arytmetyczną


 

Wzór na średnią arytmetyczną dla dwóch liczb:

\(m_2 = \dfrac{ a + b }{2}\)

Wzór na średnią arytmetyczną dla n liczb:

\(m_n = \dfrac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n}\)

Przykład: średnia liczb 1, 2 i 4

\(m = \dfrac{1 + 2 + 4}{3} = \dfrac{7}{3} \approx 2,333\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m\) - średnia arytmetyczna

\(a , b, a_1, a_2 ... \)- liczby z których liczymy średnią

\(n\) - ilość liczb, z których liczymy średnią

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/