Kiedy szukałem i odnalazłem, ciągle Cię kocham. Grupa Queen

Wzór na średnią geometryczną


Wzór na średnią geometryczną dla n liczb ma postać:

\( g_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_n}\)

Przykład: średnia liczb 1, 2 i 4:

\( g_n = \sqrt[3]{1 \cdot 2 \cdot 4} = \sqrt[3]{8} = 2\)

Wzór na średnią geometryczną dla dwóch liczb ma postać:

\(g_2 = \sqrt{a \cdot b}\)

Wyjaśnienie symboli:

 \(g\) - średnia geometryczna

\(a , b, a_1, a_2 ... \)- liczby z których liczymy średnią

\(n\) - ilość liczb, z których liczymy średnią

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/