Nie szukajcie żyjącego wśród umarłych :) Łukasz Ewangelista

Wzór na średnią kwadratową


Wzór na średnią kwadratową dla n liczb ma postać:

\(d_n = \sqrt{ \dfrac{ a_1^2 + a_2^2 + ... + a_n^2}{n}}\)

Wzór na średnią kwadratową dla dwóch liczb ma postać:

\(d_2 = \sqrt{ \dfrac{ a^2 + b^2 }{2}}\)

Przykład: średnia liczb 1, 2 i 4:

\(d = \sqrt{ \dfrac{ 1^2 +2^2 + 4^2}{3}} = \sqrt{ \dfrac{21}{3}} = \sqrt{7} \approx2,646\)

Wyjaśnienie symboli:

\(d\) - średnia kwadratowa

\(a , b, a_1, a_2 ... \)- liczby z których liczymy średnią

\(n\) - ilość liczb, z których liczymy średnią

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/