W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na sumę funkcji arc tg

Wzór na sumę funkcji arc tg ma postać:

\(arc \: tg \: x + arc \: tg \: y = A + arc \: tg \dfrac{x+y}{1 - xy}\), gdzie

\( A = \begin{cases}
\: \: \: 0 & dla \: \: x \cdot y < 1\\
\: \: \: \pi & dla \: \: x \cdot y > 1 \: oraz \: \: x> 0\\
-\pi & dla \: \: x \cdot y > 1 \: oraz \: \: x< 0
\end{cases}\)