Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Wariacja z powtórzeniami

Wariacją k-elementową z powtórzeniami zbioru n-elementowego nazywamy każdy k-wyrazowy ciąg, którego wyrazami są elementy danego zbioru

Liczba wszystkich róznych k-elementowych wariacji z powtórzeniami zbioru n-elementowego jest równa:

\( \overline{V}{_{n}^{k}} = n^k\),    gdzie    \( n, k \in N^+\)