Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzory skróconego mnożenia


Poniżej przedstawiono wzory skróconego mnożenia

Wzór na kwadrat sumy ma postać:

\(( a + b )^2 = a^2 + 2ab + b^2\)

Wzór na kwadrat różnicy ma postać:

\((a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2\)

Wzór na sześcian sumy ma postać:

\((a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\)

Wzór na sześcian różnicy ma postać:

\((a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\)

Wzór na różnicę kwadratów ma postać:

\( a^2 - b^2 = (a - b)(a +b)\)

Wzór na sumę sześcianów ma postać:

\( a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)\)

Wzór na różnicę sześcianów ma postać:

\(a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab+ b^2)\)

Wzór na kwadrat sumy trzech składników ma postać:

\((a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc\)