Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Wzory na zamianę funkcji arc cos na inne

Wzory na zamianę funkcji arc cos na inne mają postać:

\(arc \: cos \: x = \pi - arc \:  cos \: (-x) = \dfrac{\pi}{2} - arc \:  sin \: x = arc \: ctg \: \dfrac{x}{\sqrt{1 - x^2}}\)

\(arc \:  cos \: x = arc \: sin \: \sqrt{1 - x^2} = arc \:  tg \: \dfrac{\sqrt{1 - x^2}}{x}\)
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/