Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. Leonardo da Vinci

Wzory na zamianę funkcji arc sin na inne

Wzory na zamianę funkcji arc sin na inne mają postać:

\(arc \: sin x = - arc \: sin (-x) = \dfrac{\pi}{2} - arc \: cos x = arc \: tg \dfrac{x}{\sqrt{1 - x^2}}\)

\(arc \: sin x = arc \: cos \sqrt{1 - x^2} = arc \: ctg \dfrac{\sqrt{1 - x^2}}{x}\)
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/