W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na zmianę podstawy logarytmu

Wzór na zmianę podstawy logarytmu ma postać:

\(log_a b = \dfrac{1}{log_b a}\),  \( a, b, c \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \}\)

\(log_b a= \dfrac{log_b c}{log_a c}\)

\(log_b c = log_b a \cdot log_a c\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c\) - liczby rzeczywiste dodatnie z wyłączeniem liczby 1