Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość. Ralph Waldo Emerson

Metodologia

  1. Alfa Cronbacha

  2. Minimalna liczebność próby

  3. Standardowy błąd pomiaru

  4. Trudność pozycji testowej