"Miłość wszelki bój zwycięży, przed wszystkim obroni." Lao Tzu

Metodologia

  1. Alfa Cronbacha

  2. Minimalna liczebność próby

  3. Standardowy błąd pomiaru

  4. Trudność pozycji testowej