Zadawaj pytania prosto z serca, a otrzymasz odpowiedź prosto z serca.

Wzór na błąd standardowy kurtozy


Wzór na błąd standardowy kurtozy ma postać:

\(SE_K = 2 \cdot SE_{SKE} \cdot \sqrt{\dfrac{n^2 - 1}{(n - 3)(n + 5)}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(SE_K\) - błąd standardowy kurtozy

\(SE_{SKE}\) - błąd standardowy skośności

\(n\) - liczbeność próby


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Aby obliczyć błąd standardowy kurtozy musimy najpierw obliczyć błąd standardowy skośności dla tej samej próby.