Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż dawanie ludziom szczęścia i odwracanie ich uwag od codziennych trosk i problemów! Grupa Michael Jackson

Wzór na błąd standardowy współczynnika skośności


Wzór na błąd standardowy wspólczynnika skośności ma postać:


\(SE_{SKE} = \sqrt{\dfrac{6n(n-1)}{(n-2)(n+1)(n+3)}}\)


Gdzie:

\(SE_{SKE}\) - błąd standardowy współczynnika skośności

\(n\) - liczebność próby


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!