Twój charakter nie interesuje mnie ani trochę. Interesuje mnie twoja świadomość. Mahavira

Wzór na współczynnik Eta kwadrat


Wzór na współczynnik Eta kwadrat (miarę procentu wyjaśnionej wariancji zmiennej zależnej przez dany efekt (czynnik lub interakcję czynników)) ma postać:


\(\eta^2 = \dfrac{SS_{T}}{SS_{C}}\)

Symbole:

\(\eta^2\) - Eta kwadrat

\(SS_{T}\) - suma kwadratów dla danego czynnika lub interakcji czynników

\(SS_{C}\) - suma kwadratów całkowita


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Uzyskany wynik możemy również dodatkowo pomnożyć przez \(100\%\) aby otrzymać procentowy wynik (procent wyjaśnionej wariancji). Dzieląc sumę kwadratów dla danego czynnika A przez sumę kwadratów uzsykujemy procent wyjaśnionej wariancji przez dany czynnik (Eta kwadrat \(\eta^2\)). Inaczej wyliczane jest cząstkowe Eta kwadrat.