Lepiej późno niż wcale :)

Wzór na resztę standaryzowaną w regresji liniowej


Wzór na resztę standaryzowaną w regresji liniowej ma postać:

\(e'_{(i)} = \dfrac{e_{(i)}}{\sqrt{MS_E}}\)

Gdzie:

\(e'_{(i)}\) - reszta standaryzowana (inaczej zwana również jako Z residual, ZRE)

\(e_{(i)}\) - reszta z równania regresji, niestandaryzowana

\(MS_E\) - średni kwadrat błędu (reszty) w analizie regresji


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!