Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Wzór na funkcję gęstości rozkładu t-Studenta


Wzór na funkcję gęstości rozkładu t-Studenta ma postać:

\(f(x) = \dfrac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1 + \dfrac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}\) 


Wyjaśnienie symboli:

\(x\) - wynik testu t-Studenta

\(n\) - liczba stopni swobody

\(\pi\) - liczba Pi \(\approx 3,142\)

\(\Gamma\) - funkcja Gamma


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Aby obliczyć poziom istotności dla danego wyniku testu t-Studenta i danych stopni swobody nalezy obliczyć całkę z funkcji gęstości dla rozkładu t-Studenta