Cokolwiek jest, jest w Bogu i nic bez Boga nie może być, ani dać się pojąć. Baruch Spinoza

Wzór na statystykę Walda


Wzór na statystykę Walda, test sprawdzqjącą istotność statystyczną współczynnika regresji \(b_i\) dla niektórych modeli nieliniowych (np. regresja logistyczna) ma postać:

\(W = (\dfrac{b_i}{SEE})^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(W\) - statystyka Walda

\(b_i\) - współczynnik regresji dla predyktora, zmiennej wyjaśniającej \(i\)

\(SEE\) - błąd standardowy


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Statystyka Walda ma w przybliżeniu rozkład chi-kwadrat z liczbą stopni wobody = 1. Aby ocenić istotność współczynnika regresji za pomocą statystyki Walda możemy skorzystąć z tablic rozkładu chi-kwadrat lub kalkulatora prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.