W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na test Levene'a


Wzór na test Levene'a, testujący jednorodność wariancji w grupach ma postać:

 

\(F = \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{a}n_i(\bar{z}_{(i.)} - \bar{z}_{(..)})^2 / (a - 1)}{\sum\limits_{i=1}^{a}\sum\limits_{j=1}^{n_i}n_i(\bar{z}_{(ij)} - \bar{z}_{(i.)})^2 / \sum\limits_{i=1}^{a}(n_i - 1)}\)

 

Gdzie:

\(F\) - wynik testu Levene'a, statystyka F

\(n_i\) - liczba obserwacji w porównywanych grupach

\(a\) - liczba porównywanych grup

\(\bar{z}_{(ij)}\) - średnia odchyleń absolutnych oberwacji j w grupie i względem wartości średniej lub mediany w i-tej grupie

\(\bar{z}_{(..)}\) - ogólna średnia dla wszystkich obserwacji zmiennej losowej Z

\(\bar{z}_{(i.)}\) - średnia zmiennej losowej Z w i-tej grupie

 
Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!