Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Wzór na współczynnik kontyngencji C Pearsona


Wzór na współczynnik kontyngencji C Pearsona ma postać:

\(C = \sqrt{\dfrac{\chi^2}{\chi^2 + n}}\)

lub

\(C = \sqrt{\dfrac{\phi^2}{1 + \phi^2}}\)


gdzie:

\(C\) - współczynnik kontyngencji C Pearsona między dwiema zmiennymi

\(\chi^2\) - wynik testu chi-kwadrat między dwiema zmiennymi

\(n\) - liczba obserwacji

\(\phi\) - współczynnik Yule'a, Phi


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!