Nie troskajcie się, nie dajcie się ogarnąć zwątpieniu :) Maria Magdalena

Wzór na współczynnik zbieżności Czuprowa


Wzór na współczynnik zbieżności Czuprowa, miarę zależności pomiędzy dwiema zmiennymi mierzlnymi i niemierzalnymi ma postać:

\(T_{xy} = \sqrt{\dfrac{\chi^2}{n \sqrt{(r - 1)(k - 1)}}}\)

gdzie:

\(T_{xy}\) - współczynnik zbieżności Czuprowa między zmiennymi x i y

\(\chi^2\) - wynik testu chi-kwadrat pomiędzy zmiennymi x i y

\(n\) - liczba obserwacji

\(r\) - liczba poziomów pierwszej zmiennej

\(k\) - liczba poziomów drugiej zmiennej 

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!