Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Wzór na ciepło właściwe przy stałej objętości

Wzór na ciepło właściwe przy stałej objętości ma postać:

\(C_v=\cfrac{\Delta U}{n\Delta T}\)

gdzie:

\(C_v\) - ciepło właściwe przy stałej objętości \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(\Delta U\) - przyrost energii wewnętrznej gazu \([J]\),

\(n\) - ilość gazu \([mol]\),

\(\Delta T\) - przyrost temperatury \([K]\).