Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Wzór na energetyczną wydajność fluorescencji

Wzór na energetyczną wydajność fluorescencji ma postać:

\(\phi_w=\dfrac{W_E}{W_A}\)

gdzie:

\(\phi_w\) - energetyczna wydajność fluorescencji \([-]\),

\(W_E\) - energia wyemitowana \([MeV]\),

\(W_A\) - energia zaabsorbowana \([MeV]\).