Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na graniczną przewodność molową (prawo Kohlrauscha)

Wzór na graniczną przewodność molową (prawo Kohlrauscha) ma postać:

\(\Lambda_{AB}^{0} =\lambda _{A^{+}}^{0}+\lambda _{B^{-}}^{0}\)

gdzie:

\(\Lambda_{AB}^{0}\) - graniczna przewodność molowa \([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\),

\(\lambda _{A^{+}}^{0}\) - przewodność molowa kationu \([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\),

\(\lambda _{B^{-}}^{0}\) - przewodność molowa anionu \([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\).