"Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga." Kurs Cudów

Wzór na graniczną przewodność równoważnikową

Wzór na graniczną przewodność równoważnikową ma postać:

\(\Lambda^{*0} =\lambda _{A^{+}}^{*0}+\lambda _{B^{-}}^{*0}\)

gdzie:

\(\Lambda^{*0}\) - graniczna przewodność równoważnikowa \([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\),

\(\lambda _{A^{+}}^{*0}\) - graniczna przewodność jonowa kationu A\([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\),

\(\lambda _{B^{-}}^{*0}\) - graniczna przewodność jonowa anionu B\([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\).