Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. Michał Anioł Buonarroti

III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji) - wzór

III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji) wyraża się wzorem:

\(A=A_1+A_2+...+A_n\)

gdzie:

\(A\) - absorbancja wszystkich składników,

\(A_1+A_2+...+A_n\) – absorbancje poszczególnych składników.