Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji) - wzór

III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji) wyraża się wzorem:

\(A=A_1+A_2+...+A_n\)

gdzie:

\(A\) - absorbancja wszystkich składników,

\(A_1+A_2+...+A_n\) – absorbancje poszczególnych składników.