Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na iloczyn jonowy wody

Wzór na iloczyn jonowy wody ma postać:

\([H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}\)

Logarytmiczna postać iloczynu jonowego wody ma postać:

\(\text{pH} + \text{pOH} = 14\)

Wyjaśnienie symboli:

\([H^+]\) - stężenie jonów wodorowych \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\([OH^-]\) - stężenie jonów  wodorotlenkowych \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\(\text{pH}\)  - ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych \([-]\)

\(\text{pOH}\)  - ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenkowych \([-]\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Wzór na pH roztworu