Nie można dojść do szczęścia omijając dobroć, bo szczęście to nasze Dobro :)

Wzór na indeks retencji Kovátsa

Wzór na indeks retencji Kovátsa ma postać:

\(I_x=100z+100\cfrac{\log t_{R_x}^{'}-\log t_{R_z}^{'}}{\log t_{R_{z+1}}^{'}- \log t_{R_z}^{'}}\)

gdzie:

\(I_x\) - indeks retencji Kovátsa,

\(z\) - liczba atomów węgla w cząsteczce alkanu,

\(t_{R_x}^{'}\), \(t_{R_z}^{'}\) - zredukowane czasy retencji dla substancji X i Z,

\(t_{R_{z+1}}^{'}\) - zredukowany czas retencji dla alkanu o \(z+1\) atomach węgla w cząsteczce.