Teraz wiem, że Bóg dał Nam :) Marta z Betanii

Wzory na liczbę przenoszenia jonów

Wzory na liczbę przenoszenia jonów:

- kationu:
\(t_+=\cfrac{u_+}{u_+u_-}\)

-anionu:
\(t_-=\cfrac{u_-}{u_+u_-}\)

gdzie:

\(t_+\) - liczba przenoszenia kationu \([\cfrac{v\cdot s}{m^2}]\),

\(t_-\) - liczba przenoszenia anionu \([\cfrac{v\cdot s}{m^2}]\),

\(u_+\) - ruchliwość kationu \([\cfrac{m^2}{v\cdot s}]\),

\(u_-\) - ruchliwość anionu \([\cfrac{m^2}{v\cdot s}]\).