Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)

Wzór na masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) ma postać:

\(MFR=MVR\cdot \rho\)

gdzie:

\(MFR\) - masowy wskaźnik szybkości płynięcia \([\cfrac{g}{10min}]\),

\(MVR\) - objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia \([\cfrac{cm^3}{10min}]\),

\(\rho\) - gęstość polimeru \([\cfrac{g}{cm^3}]\).