"Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy" Mahomet

Wzór na molalność

Wzór na molalność ma postać:

\(m_B=\cfrac{n_B}{m_R}\)

gdzie:

\(m_B\) - liczba moli składnika \(B\) w 1 kg rozpuszczalnika \([\cfrac{mol}{kg}]\),

\(n_B\) - liczność materii składnika \(B\) \([mol]\),

\(m_R\) - masa rozpuszczalnika \([kg]\).