Mam dar dawania miłości. I korzystam z tego daru. Diana Spencer

Wzór na moment dipolowy drobiny wieloatomowej

Wzór na moment dipolowy drobiny wieloatomowej ma postać: 

\(\mu=\sum \mu_i\)

gdzie:

\(\mu\) - moment dipolowy \([C\cdot m]\),

\(\mu_i\) - wektory momentów poszczególnych wiązań \([C\cdot m]\).