Nigdy nie odnajdziesz spokoju umysłu, jeśli nie posłuchasz swojego serca. George Michael

Wzory na nasiąkliwość polimerów

Wzory na nasiąkliwość polimerów mają postać:

\(n=P_2-P_1\)

gdzie:

\(n\) - nasiąkliwość \([mg]\)

\(P_1\) - masa próbki przed oznaczeniem \([mg]\),

\(P_2\) - masa próbki po oznaczeniu \([mg]\);

lub 

\(n=\cfrac{P_2-P_1}{P_1} \cdot 100\%\)

gdzie:

\(n\) - nasiąkliwość \([\% mas]\),

\(P_1\) - masa próbki przed oznaczeniem \([mg]\),

\(P_2\) - masa próbki po oznaczeniu \([mg]\).