"Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy" Mahomet

Wzór na niedobór masy (deficyt masy, defekt masy)

Wzór na niedobór masy (deficyt masy, defekt masy) ma postać:

\(\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_j\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\Delta m\) - niedobór masy (defekt masy) \([kg]\)

\(m_p\) - masa protonu \([kg]\)

\(m_n\) - masa neutronu \([kg]\)

\(Z\) - ilość protonów

\(N\) - ilość neutronów

\(m_j\) - masa jądra nuklidu \([kg]\)

\( 1 [u] = 1,66 \cdot 10^{-27} kg\)


Defekt masy jest to różnica między sumą mas nukleonów (protonów i neutronów) tworzących jądro atomowe a masą spoczynkową tego jądra. Defekt masy jest równoważny energii wiązania nukleonów w jądrze \(E\)


Jednostki:

\(u\) - unit

\(kg\) - kilogram


Wzór na energię wiązania jądra